Defending Democracy: Insights from the European Economic and Social Committee Conference

In a pivotal moment for the European Union, the European Economic and Social Committee (EESC) hosted the “Defence of Democracy Package” conference on February 5, 2024. This significant event aimed to shed light on the European Commission’s initiative to fortify democratic values, promote free and fair elections, combat disinformation, and enhance civic space and citizen participation. The Defence of Democracy Package, unveiled by the European Commission, has sparked both interest and concern within civil society. The initiative holds the promise of strengthening democratic principles across member states, but some fear that addressing interference from non-EU countries may inadvertently impede civic space.

The conference served as a platform for diverse stakeholders to engage in constructive dialogue, offering their perspectives on the package and contributing to the development of the related EESC opinion. The conference commenced with insightful presentations reflecting the interests of European civil society organizations. One of the central themes revolved around increasing the participation of young people in voting for democratic parties. Recognizing the pivotal role of the youth in shaping the future, participants explored innovative strategies to capture their attention and foster active civic engagement. Within the conference, a speaker emphasized investing in democratic education as a cornerstone for preserving fundamental human rights and civic spaces. Educational initiatives should aim not only to cultivate informed citizens but also to instill a sense of responsibility and commitment to democratic values.

The discussions underscored the interconnectedness of democratic education, free and fair elections, and the fight against disinformation. In conclusion, the “Defence of Democracy Package” conference provided a vital platform for stakeholders to engage in meaningful discussions about the future of democracy in the European Union. The collaborative efforts of civil society, the European Commission, and the EESC showcased a commitment to addressing the challenges faced by democracies today. As the initiative moves forward, it is imperative that the concerns raised are carefully evaluated, and solutions are devised to uphold the principles of democracy without compromising civic space. The journey towards a resilient democracy requires continuous dialogue, education, and adapt

One response to “Defending Democracy: Insights from the European Economic and Social Committee Conference”

 1. Dolo Aixalà Avatar
  Dolo Aixalà

  Em sembla molt important que la joventut participi de forma activa en els diferents àmbits del sistemes democràtics, per consolidar-los i preservar-los. L’educació sembla, doncs, un dels espais socials des dels quals es poden treballar els valors d’una ciutadania responsable amb l’entorn i amb els afers globlas. De la mateixa, crec que és un espai que cal protegir d’embestides i modes que desacrediten la formació personal i acadèmica com a eixos fonamentals d’una societat que practica els valors democràtics.
  Perquè un tema és treballar els valors democràtics a les aules, i als entorns acadèmics, i l’altra practicar aquests valors quan les persones s’enfronten a tota mena de conflictes socials en la seva vida diaria.
  Des del meu punt de vista, el salt qualitatiu rau en la gestió de les polítiques públiques i del lideratge valent dels responsables polítics per afrontar la realitat amb responsabilitat.
  La democràcia no és un sistema polític infalible, i una de les febleses és la dificultat en ser coherents i realistes, més enllà de les idees i de les idealitzacions. Cal valentia per reconèixer la incapacitat de resoldre-ho tot i en benefici de tothom; per això a més de promoure drets, és imprescindible exigir responsabilitats a la ciutadania amb la mateixa determinació. Viure en societats democràtiques no implica només exigir drets, sinó actuar amb les responsabilitats corresponents. I aquesta exigència cal visibiltzar-la en tots els àmbits. En cas contrari, el sistema queda debilitat i els valors que volem defensar, qüestionats seriosament. I un cop qüestionats, es perd la credibilitat de la democràcia i s’obre la porta a formes de gestionar les polítiques molt perilloses.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *